#
   
> Home > 설교와칼럼 > 주일설교
# 게시판
날짜
예배명
설교자
제목
성경본문
 2020.02.09
 주일설교
 나종열목사
 창 29:3...
 2020.02.02
 주일설교
 나종열목사
 창 29:2...
 2020.01.26
 주일설교
 나종열목사
 창 29:1...
 2020.01.12
 주일설교
 나종열목사
 창 29:1...
 2020.01.05
 주일설교
 나종열목사
 수 1:1-2
 2019.12.29
 주일설교
 나종열목사
 마 15:2...
 2019.12.22
 주일설교
 나종열 목사
 요 1:12-14
 2019.12.15
 주일설교
 나종열목사
 창 22:6-10
 2019.12.08
 주일설교
 나종열목사
 살전 5:...
 2019.12.01
 주일설교
 나종열목사
 눅 2:25-27
 2019.11.24
 주일설교
 나종열목사
 히 7:24-25
 2019.11.03
 주일설교
 나종열목사
 요 15:1-7
 2019.10.27
 주일설교
 나종열목사
 히 7:1-10
 2019.10.13
 주일설교
 나종열목사
 히 6:13-20
 2019.09.29
 주일설교
 나종열목사
 히 6:9-12
 1 10  

교회소개
예배안내
찾아오시는길
선교위원회
유치부
초등부
청소년 목장
여호수아부
찬양단
대한예수교장로회고신총회
오늘의 QT
성경검색
CLoveTV
Copyright ⓒ 2013 Jejasama Church. All right reserved.
주소 : 서울시 강서구 금낭화로 11길10 (방화동) | Tel : (02) 2663-0294 | Pastor's E-mail : cmda9411@hanmail.net