#
   
> Home > 설교와칼럼 > 주일설교
# 게시판
날짜
예배명
설교자
제목
성경본문
 2020.07.05
 주일설교
 나종열목사
 시 65:9-13
 2020.06.28
 주일설교
 나종열목사
 창 30:3...
 2020.06.21
 주일설교
 나종열목사
 창 30:2...
 2020.06.14
 주일설교
 나종열목사
 창 30:1...
 2020.06.07
 주일설교
 나종열목사
 창 30:1-8
 2020.05.31
 주일설교
 나종열목사
 행 2:1-4
 2020.05.24
 주일설교
 나종열목사
 시 128:1-6
 2020.05.17
 주일설교
 나종열목사
 삼상 17...
 2020.05.10
 주일설교
 나종열목사
 엡 5:4
 2020.05.03
 주일설교
 나종열목사
 신 6:4-9
 2020.04.26
 주일설교
 나종열목사
 마 6:31-33
 2020.04.19
 주일설교
 나종열목사
 눅 13:6-9
 2020.04.12
 주일설교
 나종열목사
 고전 15...
 2020.04.05
 주일설교
 나종열목사
 눅 23:3...
 2020.03.29
 주일설교
 나종열목사
 약 1:2-4
 1 10  

교회소개
예배안내
찾아오시는길
선교위원회
유치부
초등부
청소년 목장
여호수아부
찬양단
대한예수교장로회고신총회
오늘의 QT
성경검색
CLoveTV
Copyright ⓒ 2013 Jejasama Church. All right reserved.
주소 : 서울시 강서구 금낭화로 11길10 (방화동) | Tel : (02) 2663-0294 | Pastor's E-mail : cmda9411@hanmail.net